วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ของขวัญจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย


๑. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะอาจเหลืออยู่แค่นั้น
๒. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบ แว้บๆเท่านั้น
๓. จะคิดการใด จงคิดการใหญ่เข้าไว้แต่เติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย
๔. หัดทำสิ่งดีๆ ต่อผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้
๕. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น
๖. ใครจะวิจารณ์อย่างไรก็ช่างไม่ต้องเสียเวลาโต้ตอบ
๗. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ ๒แต่อย่าให้มีครั้งที่ ๓
๘. เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้ายแต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคน
๙. เมื่อมีใครมาสวมกอดคุณให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน
๑๐.อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม
๑๑.ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น
๑๒.คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยนและอยากรู้อยากเห็น
๑๓.ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้
๑๔.อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ
๑๕.คำนึงถึงการมีชีวิต "กว้างขวาง"มากกว่าการมีชีวิต "ยืนยาว"

100 อันดับโรงเรียนในประเทศไทย (ดีเด่น) ปี 2551

1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร << ครองแชมป์ทุกปี
2. มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
5. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
7. เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
8. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
9. หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
10.โรงเรียน บุญวาทย์ วิทยาลัย ลำปาง
11. มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
12. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
13. เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
14. อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
15. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
16. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17. หอวัง กรุงเทพมหานคร
18. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
19. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
20. โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
21. ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
22. ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
23. เบ็ญจมมหาราช อุบลราชธานี
24. ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
25. มหาวชิราวุธ สงขลา
26. อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
27. พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
28. นครสวรรค์ นครสวรรค์
29. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
30. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
31. นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
32. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
33. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
34. สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
35. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
36. ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
37. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
38. อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
39. มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
40. บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41. ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
42. จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
43. ราชินี กรุงเทพมหานคร
44. สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
45. สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
46. สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
47. พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
48. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
49. วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
50. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
51. ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
52. สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
53. ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
54. แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
55. เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
56. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
57. จักรคำคณาทร ลำพูน
58. สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
59. ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
60. เบญจมราชูทิศจันทรบุรี จันทรบุรี
61. สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
62. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
63. ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
64. อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
65. นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
66. ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
67. ราชินีบูรณะ นครปฐม
68. สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
69. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
70. เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
71. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
72. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
73. นารีรัตน์ แพร่
74. สุรวิทยาคาร สุรินทร์
75. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
76. พิริยาลัย แพร่
77. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
78. วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
79. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
80. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
81. สิรินธร สุรินทร์
82. บูรณะรำลึก ตรัง
83. สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
84. หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
85. ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
86. ส**นทบุรี นนทบุรี
87. วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
88. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
89. พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
90. ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
91. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
92. อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
93. สตรีศรีน่าน น่าน
94. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
95. สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
96. ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
97. ลำปางกัลยาณี ลำปาง
98. กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
99. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
100. นบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ใช้เกณผลคะแนนแอดมิสชั่นO-net A-netการสอบโอลิมปิกวิชาการ เป็นตัววัด

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ความคิดเห็นส่วนตัวกับทุกๆอย่างที่เจอในชีวิตประจำวัน

ในโลกใบนี้ทุกคนได้รับสิทธิในการหายใจโดยเท่าเทียมกัน แต่มันแตกต่างกันตรงที่เราจะหายใจอย่างไร บางคนหายใจไปพร้อมกับความฝัน บางคนหายใจทิ้งไปวัน ๆ แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้ว เลือกที่จะหายใจไปพร้อมๆกับความฝันเพราะไม่ว่าวันข้างหน้าจะเจออุปสรรคแค่ไหนเราก็จะไม่ย่อท้อ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือ เราต้องทำความฝันให้เป็นจริง ชีวิตเราไม่มีคำว่าแพ้กับคำว่าล้มเหลวหรอก มันมีแต่คำว่า ทำกับไม่ได้ทำ และแน่นอนว่าอะไรที่เราลงมือทำจะต้องประสบผลสำเร็จถ้าเราเอาความตั้งใจและความใส่ใจรวมลงไปในทุกๆสิ่งที่เรากระทำ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ทำความรู้จักกับอาจารย์ รับฟังการแนะนำรายวิชาและรับทราบถึงวิธีการให้คะแนน แบ่งกลุ่มทำงานวิเคราะห์เกี่ยวกับคำพ่อสอน
สัปดาห์ที่ 2 เข้าหอสมุดโดยรับการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือจากเว็บไซต์ของหอสมุด
สัปคาห์ที่ 3 เข้าห้อง computer โดยฝึกการสร้าง E- BLOGGER
สัปดาห์ที่4 ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager และการ Download ข้อมูล IT โดยได้การบ้านคือให้ Download คลิปวีดีโอเกี่ยวกับคำพ่อสอนมา update ใน Blog ของเรา
สัปดาห์ที่ 5 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกสรรค์ข้อมูลทาง IT และนำเสนอการสืบค้นด้วยโปรแกรม Mind Manager
สัปดาห์ที่ 6 นำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 7 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากระบบสารสนเทศสัมภาษณ์ โดยการบ้านของสัปดาห์นี้คือ เขียนเรียงความเกี่ยวกับ คำพ่อสอนจากหนังสือหน้า 29-42

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2533
ที่อยู่ 78 หมู่ 9 ตำบล พิกุลออก อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
หมู่โลหิต A
สีที่ชอบ ดำ ขาว เทา
สิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน บ้านนา"นายกพิทยากร"